Warning: include_once(/home/globalcrm/ftp/configuration.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/globalcrm/ftp/weblock_serwer/chrond/templates/ja_vauxite/ob_cache.php on line 3

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '/home/globalcrm/ftp/configuration.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear/') in /home/globalcrm/ftp/weblock_serwer/chrond/templates/ja_vauxite/ob_cache.php on line 3
Program filtrujący
Zmień rozmiar napisów
  • Powiększ
  • Standardowo
  • Pomniejsz
Dostosuj stronę

Chrondziecko.pl - Bezpieczna strona internetu | porady | opinie | program filtrujący treści |

Home O programie O programie Program filtrujący

Program filtrujący

Email Drukuj PDF

Beniamin dostępny na stronie Chrondziecko.pl jest programem zapewniającym bezpieczny dostęp do zasobów sieci Internet. Blokuje dostęp do stron, zgodnie z ustawieniami ustalonymi przez osobę nadzorującą komputer oraz ogranicza dostęp do wybranych funkcjonalności (np. komunikatory, listy dyskusyjne, ściąganie plików z sieci na komputer).
Jak działa Program?

System śledzi strony internetowe, które odwiedza użytkownik oraz jego działania w sieci, pod kątem dostępu do niepożądanych treści, na przykład stron o tematyce erotycznej. Program powstał pierwotnie z myślą o najmłodszych użytkownikach Internetu, jednak dzięki rozbudowanej konfiguracji może być również użyty w firmach i instytucjach, do aktywnego kontrolowania dostępu do sieci.

Jeżeli program (na podstawie zdefiniowanych reguł) uzna, że strona nie powinna być pokazana, wówczas dostęp do takiej strony zostaje zablokowany i zostaje wyświetlony komunikat:

STOP
Dostęp do strony zablokowany!


Dodatkowo, w dolnej części komunikatu, znajduje się informacja o przyczynie zablokowania dostępu do strony. Przyczyn zablokowania może być wiele, np: Treści erotyczne, Definicje użytkownika, Blokada reklam, itd.

Konfiguracja

Program posiada program konfiguracyjny, umożliwiający ustawienie podstawowych parametrów filtru internetowego, na przykład blokowanie dostępu do stron erotycznych, definiowanie tzw. 'Białych stron', czasową deaktywacja programu, itd. Szczegółowe informacje na temat dostępnych ustawień są zawarte w dalszej części dokumentacji.

Opis funkcji programu

Blokada dostępu do stron o tematyce erotycznej: Domyślnie ta opcja jest włączona i powoduje zablokowanie dostępu do stron zawierających treści erotyczne.

Włącz zaawansowane blokowanie stron erotycznych: Domyślnie ta opcja jest włączona i powoduje bardziej restrykcyjne działanie filtra stron erotycznych, przez co zwiększa jego skuteczność.

Dozwolone strony tylko z Białej Listy: Włączenie tej opcji powoduje, że użytkownik będzie miał dostęp tylko i wyłącznie do stron z Białej Listy (patrz zakładka). Wszystkie inne strony zostaną zablokowane.

Priotytet Czarnej listy: Opcja ta określa, która z list - Czarna czy Biała - ma wyższy priorytet. Przykład: do Czarnej Listy dodajemy stronę www.nazwa.pl, natomiast do Białej Listy stronę www.nazwa.pl/poczta. Ustawiając priorytet dla „białych” stron, zezwolimy użytkownikowi na dostęp tylko do strony www.nazwa.pl/poczta, blokując jednocześnie dostęp do wszystkich innych stron na danym serwerze. Jeżeli natomiast do „białych” stron dodamy www.nazwa.pl, a do „czarnych” www.nazwa.pl/poczta, to włączając priorytet dla „czarnych” stron, zezwolimy na dostęp do wszystkich stron, za wyjątkiem http://www.chrondziecko.pl.

Blokuj pobieranie plików wykonywalnych: Włączenie tej opcji powoduje, że nie będzie można pobrać z Internetu programów wykonywalnych, np plików z rozszerzeniem EXE. Jest to bardzo użyteczna opcja, gdyż chroni przed przypadkowym lub nieświadomym pobraniem niebezpiecznych programów - wirusów lub tzw. 'dialerów' (patrz słowniczek)

Blokuj pobieranie dokumentów: Opcja jest rozwinięciem poprzedniej. Pozwala zablokować pobieranie dokumentów, np. plików z rozszerzeniami DOC, XLS, ZIP itd. W takich plikach również mogą znajdować się wirusy.

Zablokuj:

* dostęp do list dyskusyjnych (NNTP) Powoduje zablokowanie dostępu do portu, na którym zwykle działa protokół NNTP, służący do przeglądania list dyskusyjnych.

* dostęp do emaili (POP3 i SMTP) Powoduje zablokowanie dostępu do portów, na których zwykle działają protokoły POP3 i SMTP, służące do odbierania i wysyłania poczty (e-maili).


Ograniczaj reklamy: Powoduje ograniczenie ilości pojawiających się reklam.

Słowniczek:
Czarna Lista: Lista adresów na które użytkownik nie może wejść, niezależnie od zawartości strony
Biała Lista: Lista adresów na które użytkownik może wejść, niezależnie od zawartości strony.
Dialer: Jest to program który zmienia nr dostępowy do Internetu bez wiedzy użytkownika, np na numer typu 0 700 lub zagraniczny, może on również samodzielnie wybierać numery telefoniczne. Dialer jest niebiepieczny tylko w przypadku, gdy komputer jest podłączony do sieci telefoniczniej, np dostęp do Internetu poprzez modem.
System może być czasowo wyłączony. Wyłączenie oznacza deaktywacje wszelkich ograniczeń nakładanych przez program w dostępie do Internetu. Ze względów bezpieczeństwa, deaktywacja możliwa jest tylko i wyłącznie na określony czas. Program automatycznie aktywuje się po upływie tego czasu.

Na tej zakładce jest pokazana lista ostatnio odwiedzanych stron internetowych. Program pokazuje tylko nazwy odwiedzanych stron (domeny).


Czarna Lista umożliwia wpisanie adresów stron internetowych, do których użytkownik nie powinien mieć dostępu, niezależnie od jej zawartości. Dostęp do stron znajdujących się na tej liście jest blokowany w taki sam sposób, jak w przypadku pozostałych reguł.


* www.adresstrony.pl oznacza zablokowanie dostępu do całej strony http://www.chrondziecko.pl

* *adresstrony2.pl oznacza zarówno www.adresstrony2.pl, jak i adresstrony2.pl oraz pogoda.adresstrony2.pl - te i podobne adresy zostaną zablokowane.

* *adresstrony3.pl/*.jpg oznacza zablokowanie dostępu do wszystkich plików graficznych JPG dla dowolnej strony w domenie adresstrony3.pl

* *adresstrony4.pl/*grypa* oznacza zablokowanie dostępu do wszystkich plików w domenie adresstrony4.pl jeżeli tylko w ich nazwie występuje słowo "grypa" (zarówno w nazwie pliku jak i w ścieżce)

*adresstrony?.pl/*rabarbar* oznacza zablokowanie dostępu do wszystkich plików w domenach adresstrony1.pl, adresstrony2.pl, adresstrony3.pl, adresstronyA.pl, adresstronyB.pl, itd., jeżeli tylko w ich nazwie (zarówno w nazwie pliku jak i w ścieżce) występuje słowo "rabarbar"Biała Lista umożliwia wpisanie adresów stron internetowych, do których użytkownik może mieć dostęp niezależnie od jej zawartości. Przy włączonej opcji Dozwolone strony tylko z Białej Listy, właśnie tutaj definiuje się zbiór stron, które jako jedyne będą dostępne dla użytkownika.

Podobnie jak w przypadku czarnej listy możliwe jest stosowanie dwóch rodzajów znaków specjalnych: "*" - oznacza dowolny ciąg znaków, włącznie z pustym tekstem
"?" - oznacza dokładnie jedno występienie dowolnego znaku, np litery lub cyfry.Osoba nadzorująca komputer moze określić ograniczenia czasowe na przeglądanie stron internetowych. Można to zrobić przez określenie, jak długo Internet jest dostępny - Ograniczaj dzienny czas dostępu do Internetu lub przez określenie przedziału czasu dla każdego dnia tygodnia osobno.

Przedziały czasu, w których Internet jest dostępny są zaznaczane na zielono.

Definiuje się je przy pomocy myszki (wciśnięcie lewego przycisku myszki, przeciągnięcie i puszczenie przycisku). Aby zaznaczyć więcej niż jeden przedział czasu przed zazaczniem przedziału należy wcisnąć i przytrzymać klawisz Shift.
Program wykrywa próby obejścia limitu przez zmianę godziny na komputerze i działa tak, jak gdyby zegar nie był przestawiany.

Osoba nadzorująca komputer może zdefiniować dodatkowe kryteria ograniczające dostęp do Internetu, poprzez podanie słów kluczowych. Program sprawdza zawartość każdej strony intenetowej i w przypadku znalezienia w treści strony słowa kluczowego, blokuje dostęp do takiej strony.Jeżeli chcesz używać programu legalnie oraz chronić go hasłem - zarejestriuj produkt.Możliwe jest stosowanie dwóch rodzajów znaków specjalnych: "*" - oznacza dowolny ciąg znaków, włącznie z pustym tekstem
"?" - oznacza dokładnie jedno występienie dowolnego znaku, np litery lub cyfry.

Przykładowo:
 

   Bezpieczny internet w Twoim domu